Komunikacja i Zarządzanie – Efektywność Indywidualna Insights

„ Nie można leczyć czy uzdrawiać świata,
nie zaczynając od samego siebie”
C.G. Jung

Podczas szkolenia uczestnicy pracują w oparciu o system Insights Discovery, który operuje pojęciami czterech energii kolorystycznych, opisujących preferencje osobowości w ujęciu K. G Junga. Język kolorów jest łatwy do zrozumienia i zapamiętania. Dzięki temu można wykorzystywać go podczas codziennych interakcji, w szczególności w sytuacjach narastających konfliktów, w procesach motywowania pracowników i szeroko rozumianej komunikacji zawodowej.

Podczas szkolenia dowiesz się jaki jest twój preferowany styl funkcjonowania oraz jak funkcjonują inni ludzie. Zrozumiesz własne zachowania oraz zachowania innych. Nauczysz się  jak wiedzę Insights przenieść na praktykę i codzienne sytuacje zawodowe aby budować lepsze relacje, skuteczniej zarządzać ludźmi i efektywniej pracować w zespołach.

Treści szkolenia:

9

Poznajesz kluczowe pojęcia związane z narzędziem Insights – dzięki nim rozumiesz min.: na czy polega odmienność postrzegania , oceniania rzeczywistości, sposobów podejmowania decyzji i komunikowania się

9

Poprzez znajomość 4 energii kolorystycznych uczysz się o typach komunikacyjnych, poznajesz siebie i innych przez pryzmat zachowań, poznajesz mocne i słabsze strony poszczególnych energii kolorystycznych

9

Uczysz się jak wywierać wpływ , w jaki sposób dopasowywać swoje zachowania aby przekonywać innych, podejmować współpracę, świadomie oddziaływać

9

Uczysz się rozpoznawać style zachowań po to aby zastosować właściwą strategię komunikacyjną w celu wywierania wpływu, nawiązania relacji, finalizacji zadania, porozumienia, perswazyjnej argumentacji, motywowania czy oddziaływania w sytuacjach trudnych

9

Na koniec tworzysz własny plan rozwoju w zależności od tego, jaką ścieżkę Insights chcesz rozwinąć

Szkolenie Insights to inwestycja w ludzi nacelowana przede wszystkim na budowanie długofalowej współpracy. Szerokie zastosowanie pozwala tworzyć kompleksowe rozwiązania na różnych poziomach w pracy organizacji z poziomu pracownika jak i lidera.

Jeśli uznałeś, że metodologia Insights jest ciekawa – wykorzystaj formularz i skontaktuj się z nami. Szeroki wachlarz szkoleń Insights pozwala dopasować cele i treści szkolenia do Twoich potrzeb i potrzeb Twojej organizacji.

Możesz także korzystać z Konsultacji indywidualnych – zadać pytanie, podzielić się trudnością, poszukać, przy naszym wsparciu, strategicznego i optymalnego rozwiązania.

Kontakt w sprawie szkolenia

13 + 2 =