Budowanie zespołu INSIGHTS

Warsztat oparty na systemie Insights Dicovery, który operuje pojęciami czterech energii kolorystycznych, opisujących preferencje osobowości w ujęciu K. G Junga.
Poprzez otwartą interakcję, głęboką refleksję, analizę i informację zwrotną uczestnicy konfrontują się ze swoimi problemami, usprawniają relacje i komunikację, odkrywają w jaki sposób ich indywidualne i zespołowe preferencje wpływają na dynamikę zespołu i jego działania.
Rezultatem szkolenia jest praktyczny plan działań nastawiony na zwiększenie efektywności pracy zespołu w oparciu o model Efektywności Zespołu: Proces-Koncentrację-Synchronizację- Klimat.

Proces

zespół z dobrze ustawionymi procesami dysponuje kompletem różnorodnych zdolności, podąża za priorytetami oraz mierzy wyniki indywidualne i zespołowe.

Synchronizacja

zespół zsynchronizowany potrafi prowadzić otwarty dialog, znajduje przestrzeń na nowe pomysły, jest elastyczny i szybko reaguje na zmieniające się okoliczności.

Klimat

zespół z dobrym klimatem zachowuje jedność pod presją, szczerość i nie wyklucza żadnego członka zespołu

Koncentracja

zespół skoncentrowany ma wspólną wizję, jest odpowiedzialny i skupiony na osiąganiu zamierzonych wyników.

Szkolenie warsztatowe oparte o praktykę i doświadczanie:

9

Wspólnie określicie zastaną sytuację zespołu : metaforycznie mówiąc – Jak postrzegam mój zespół?

9

Dowiecie się się na czym polega efektywność zespołu – model 4 energii kolorystycznych Insights

9

Określicie mocne strony zespołu Insights – osobisty wkład członków zespołu w jego funkcjonowanie.

9

Nauczycie się skutecznej komunikacji Insights w zespole poprzez wpływ i oddziaływanie.

9

Poznacie i dostosujecie do swoich potrzeb Model Efektywności Zespołu: Proces/Koncentracja/Synchronizacja/Klimat

9

Zaplanujecie wspólnie dalsze działania związane z rozwojem waszego zespołu: Pająk czyli „Ja i członkowie mojego zespołu”

Szkolenie rekomendowane jest w szczególności zespołom, które chcą podnieść swoją efektywność w trudnych momentach takich jak np: zmiana lidera, transformacja, nowe wyzwania czy zmiana priorytetów, wypalenie zawodowe, obniżona jakość działania, spadek motywacji. Mogą być to zespoły projektowe, sprzedażowe, zadaniowe i inne.

 

Jeśli uznałeś, że metodologia Insights jest ciekawa – wykorzystaj formularz i skontaktuj się z nami. Szeroki wachlarz szkoleń Insights pozwala dopasować cele i treści szkolenia do Twoich potrzeb i potrzeb Twojej organizacji.

Możesz także korzystać z Konsultacji indywidualnych – zadać pytanie, podzielić się trudnością, poszukać, przy naszym wsparciu, strategicznego i optymalnego rozwiązania.

Kontakt w sprawie szkolenia

1 + 10 =