Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami definiowana jest jako proces, czyli celowych działań osadzonych w czasie. Współpraca z rodzicami nie wynika z tego, że są problemy. Jeśli ktoś mówi „ w mojej klasie nie mam problemów z rodzicami” to nie mówimy o współpracy tylko o rozwiązywaniu problemów. Współpraca z rodzicami oznacza sukces w osiąganiu efektów wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Można zmierzyć własne działania w obszarze współpracy z rodzicami tak aby opinię (wydaje mi się) przekuć w rzeczywisty obraz i odnieść się do faktów. Jak to zrobić? W jaki sposób budować współpracę z rodzicami z poziomu szkoły jako organizacji i z poziomu nauczyciela czy wychowawcy?
Koncentrując się na korzyściach wynikających ze współpracy dla: ucznia, rodzica i pracowników szkoły uczestnicy wypracowują własne strategie i procedury działania. Uczą się także, w oparciu o studium przypadku, jak radzić sobie z pokonywaniem trudności relacyjnych, komunikacyjnych czy organizacyjnych.

Kontakt w sprawie szkolenia

8 + 4 =