Budowanie zespołu – coaching zespołowy

„Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”.
Henry Ford

Warsztat dedykowany zespołom klasowym, które mają już za sobą pierwszy etap integracji . Proces szkoleniowy opiera się o kontynuację integracji członków zespołu i przede wszystkim wzmacnia filary tworzące efektywność zespołową: dobrą atmosferę pracy i produktywność czyli osiąganie założonych wyników. W efekcie zespół wzmacnia zasady o jakie funkcjonuje, określa i rozwija swój potencjał, uczy się współpracy i komunikacji w tym skutecznego rozwiązywania konfliktów.ego

Opis szkolenia:

9

Doświadczycie na czym polega efektywność zespołowa i osiąganie wyników

9

Sprawdzicie na czym polega proces formowania się grupy i jakie korzyści dla grupy wynikają z ról zespołowych

9

Sprawdzicie jakie mocne strony ma wasz zespół i co możecie z tym zrobić aby dalej się rozwijać

9

Nauczycie się jak można się skutecznie komunikować aby być zrozumiałym i aby rozumieć innych

9

Poznacie swoje słabsze strony zespołowe i zadecydujecie jak można je niwelować aby wzmocnić zespół

9

Opracujecie plan jak budować wspólnie dalszy sukces

Szczegółowy program warsztatów tworzony jest w oparciu o analizę potrzeb zamawiającego oraz poszczególnych uczestników zajęć.
Coaching zespołowy rekomendowany jest w szczególności tam, gdzie istnieją konflikty, nierozwiązane sprawy powodują rozpad zespołu i brak współpracy, formalny lider klasowy (wychowawca/nauczyciel) potrzebuje wsparcia z zewnątrz.

Kontakt w sprawie szkolenia

15 + 15 =