Akademia Lidera Organizacji Społecznej. Jak nabywać biegłości w sztuce dowodzenia?

drugi poziom kompetencji liderskich

Szkolenie dwudniowe


                                             

” Przywództwo nie jest celem; to podróż.
Po drodze spotykamy innych podróżników, z którymi dzielimy wędrówkę.

Otwieramy drzwi, które mówią nam, gdzie powinniśmy być – a kiedy udaje nam się wypełnić swoją służbę,
zamykamy te drzwi i otwieramy kolejne.”

Ken Blanchard

 Można przewodzić ludziom inwestując w nich w wymiarze długoterminowym i kalkulować opłacalność, jak również można iść inną drogą
– zarządzać ludźmi w wymiarze krótkoterminowym i także osiągać określone zyski. Która z tych dróg jest właściwa i bardziej ekonomiczna z punktu widzenia organizacji społecznej? Co różni działania lidera od zadań managera? Jakie cechy charakteryzują tych, którzy świadomie i celowo rozwijają organizację i patrzą szerzej – na to co dzieje się dziś, jutro, za kilka i kilkanaście lat.

Podczas warsztatu uczestnicy określą na czym konkretnie polega przewodzenie w ich organizacji. Czym jest dla nich poświęcenie, a czym zaangażowanie w pracy lidera. I co to dokładnie dla nich znaczy w rzeczywistym wymiarze ich działalności. Czy liderowanie oznacza zmianę tożsamości człowieka czy raczej świadome wykorzystywanie własnych możliwości, wyzwalanie odwagi i uwalnianie potencjału zakleszczonego
w więzieniu codziennych zadań i rutyny.

Biegłość w dowodzeniu ludziom integruje się z kulturą organizacji w jakiej działa lider. A ponieważ kultura organizacji i jakość dowodzenia przyciąga ludzi i wiąże ich z „firmą”, to w trakcie warsztatu opracowujemy trzy ważne aspekty: jakość indywidualnego liderowania, wizja własnego rozwoju oraz aktualna kultura organizacji.
Uważamy, że lider nie musi i mówiąc szczerze, nie może znać się na wszystkim. Jednak powinien umieć się do tego przyznać. Nie ma możliwości, aby w dzisiejszym świecie lider znał odpowiedzi na wszystkie pytania i miał na wszystko rozwiązanie. Dlatego istotne jest, aby umiał otaczać się właściwymi ludźmi – mądrymi specjalistami w swoich dziedzinach. Sztuka liderska to również odpowiednia dbałość o ludzi – podgrzewanie w nich ognia odpowiedniego zapału, czyli inspirowanie, motywowanie i nagradzanie.

Dziś rozwój organizacji społecznej zależy od gry zespołowej i potencjału drużyny, której przewodzi lider. To, co może robić najlepszego, to indywidualizacja. To nic innego jak genialność dostrzegania tego, w czym jego ludzie są najlepsi i gdzie najmocniej mogą być użyteczni.
Zyski z ciągłego proces uczenia się ludzi, to milowy krok w rozwoju organizacji. Dlatego w czasie warsztatu liderzy dowiedzą się jak uwalniać potencjał współpracowników, jak tworzyć elastyczne struktury organizacji uczącej się i w jaki sposób zwiększać ją poprzez dobrze zaplanowaną rekrutację.
Wisienką na torcie stanie się opracowanie wizji rozwoju organizacji w perspektywie czasowej.

 

Podczas dwudniowego szkolenia  „Jak nabywać biegłości w  sztuce dowodzenia” sięgniemy po aktualne teorie zarządzania ludźmi i organizacjami. Inspiracją przy tworzeniu programu dla liderów były dla nas odkrycia Simona Sinka, Johna Maxwella i sędziwego lecz wciąż aktywnego Kena Blancharda. Ponieważ niezmiennie naszą ambicją podczas warsztatów jest odpowiednia proporcja pomiędzy teorią i praktyką, to proces uczenia się oparliśmy głównie na doświadczaniu przez uczestników w imię naszej zasady: „tyle wiesz, ile zjesz”.

Treści szkolenia obejmują wybrane elementy z obszarów:

 

9

kształtowanie kultury organizacji

9

budowanie wizerunku lidera

9

strategie zarządzania ludźmi,

9

rekrutacja do organizacji

szkolenie „jak nabywać biegłości w sztuce dowodzenia”

będzie  najbardziej  przydatne  dla:

Liderów, którzy stoją na czele organizacji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie w  pracy z ludźmi jest podstawą do nabycia niezawodnych wskazówek w dalszym rozwoju kompetencji przywódczych, które przekładają się na korzyści dla całej społeczności,
w której działa organizacja.

Liderów stojących na czele zespołów w organizacji społecznej. Poprzez łączenie roli managera i lidera nabywają biegłości
w tworzeniu silnych struktur, za które są odpowiedzialni. Warsztat liderski wzmocnią o dodatkowe umiejętności, które przekładają się na rozwój potencjału zespołowego.

Jak wygląda proces uczenia się podczas szkolenia:

Jak nabywać biegłości w sztuce dowodzenia?

 

Zanim zaczniemy współpracę w ramach szkolenia, robimy analizę Twoich potrzeb – związanych z procesem rozwoju podstawowych kompetencji liderskich. Dzięki temu precyzujemy cele i określamy, jakich oczekujesz efektów w wyniku uczenia się podczas warsztatu.

Może pojawić się opcja, w której jesteś Organizatorem szkolenia. W takiej sytuacji określasz potrzeby grupy uczestników i precyzujesz odpowiedź na pytanie: jakiego efektu oczekujesz po zakończeniu szkolenia.

Co prawda program szkolenia ma sprofilowane ramy. Jednak niezbędne jest takie wykorzystane przykładów, problemów czy case study, które będą osadzone w środowisku funkcjonowania liderów danej organizacji społecznej. Dlatego liczy się dopasowanie szczegółowych treści szkolenia
do codziennych zadań uczestników,  jednym słowem pragmatyzm.

Analiza potrzeb odbywa się przez komunikator Zoom lub telefonicznie.

 

Porcja wiedzy prowadzi do praktykowania
i ćwiczeń: w zespołach, twarzą w twarz
lub indywidualnie. Uczymy się bez zbędnej rywalizacji, choć ważna jest aktywność
i gotowość do wychodzenia z ulubionej, wygodnej roli tzw. „strefy komfortu” smile.

Proces uczenia się oparty jest na cyklu Kolba. Uczymy się przez doświadczanie. Lubimy pracować dynamicznie,
więc przygotuj się na dawkę eksperymentowania, próbowania, wchodzenia w rolę czy aktywnej obserwacji.

 

Atmosfera podczas warsztatu ma dla nas ogromna wagę. To ona wpływa
na intensywność uczenia się, przepływ ważnych refleksji, generowania krytycznych pytań czy wypracowywanie konstruktywnych wniosków.
Dlatego w przestrzeni uczenia się dbamy
o jakość wspólnych relacji, stały feedback
i monitoring efektów pracy.

 

Treści szkolenia zrealizujemy według planu

 

Moduł 1: Szybko znaczy powoli, ale bez przerw

Dowiesz się i nauczysz:

 • Jaka jest rola lidera w inwestowaniu w ludzi z organizacji w perspektywie długoterminowej i krótkoterminowej;
 • Jaki jest sens inwestycji krótko i długoterminowych. Na czym polegają wymierne korzyści dla organizacji i jakie mogą być potencjalne ryzyka.
 • Jakie są formy inwestycji w ludzi. Stworzysz mapę inwestycyjną możliwą w do realizacji w Twojej organizacji.
 • W jaki sposób inwestować i w kogo inwestować?

Moduł 2: Zmiana perspektywy

Dowiesz i nauczysz:

 • Co różni perspektywę lidera od perspektywy managera.
 • Czym jest zaangażowanie, a czym poświecenie w roli lidera. 
 • Czy ludzie widzą w Tobie lidera? Modelowanie zachowań w organizacji.

 

moduł 3: Niewysiane ziarno nie wschodzi

Dowiesz się i nauczysz:

 • Czym jest wizja rozwoju wewnętrznego lidera i jaki jest jej sens w przewodzeniu ludziom. Na czym polega rozwój duchowy lidera i jak łączy się z ideą liderowania służebnego.
 • Jak tworzyć mapę swojego rozwoju wewnętrznego w imię zasady generała Pattona: „Rób wszystko, czego sam wymagasz od ludzi, którymi zarządzasz”

moduł 4: przeszkoda czy wyzwanie

 Dowiesz się i nauczysz:

 • Czym jest kultura organizacji i jaki ma wpływ na przywiązanie ludzi do organizacji i „szefa”.
 • Jak diagnozować kulturę organizacji. Wskażesz jej mocne i słabsze obszary. Stworzysz szkic planu transformacji kultury swojej  organizacji lub swojego zespołu.
 • Jak wykorzystywać narzędzie do  realnych zmian w „teflonowej” kulturze organizacji.

 

 

moduł 5: co dwie głowy to nie jedna

Dowiesz się i nauczysz:

 • Jak sprawdzać zasoby ludzi w Twojej organizacji.
 • W jaki sposób lider powinien wykorzystywać potencjał ludzi w  organizacji i jakie jest pokłosie takich działań.
 • Mądrość gęsi – czego lider może nauczyć sie od ptaków, aby budować współpracę i odpowiedzialność w organizacji.

 

moduł 6: Dobre rzeczy muszą drogo kosztować

Dowiesz się i nauczysz:

 • Po co rozbudowywać organizację społeczną? Efekt „kipiącego mleka”, czyli rozwój pod kontrolą.
 • Jaka jest rola badań i analiz w procesie rekrutacji do organizacji społecznej.
 • Profilowanie „kandydata” i co dalej robić z informacją? 
 • Strategia rekrutacyjna do organizacji.
 • Dodatek: Potrzeby generacji Y i Z i w jaki sposób wykorzystac je w rekrutacji do organizacji.

moduł 7: diabeł tkwi w szczegółach

Dowiesz sie i nauczysz:

 • Po co liderowi wizja rozwoju jego organizacji ? Kreatywne tworzenie wizji organizacji w perspektywie czasowej.
 • Jak określać kamienie milowe zbliżające organizację do stworzonej wizji.

 

 

 

Co zyskasz, jeśli zdecydujesz się na udział w  szkoleniu?

 

9

Dysponujesz osobistym i niezawodnym kompasem, który pokazuje ci kierunek działania w relacjach z ludźmi. Dzięki temu  wzmacniasz nawyki twojego elastycznego wpływu na decyzje innych.

 

9

Ostateczne decyzje są zgodne z twoimi wartościami. Wiesz, gdzie dla ciebie przebiega cienka granica konformizmu. Jesteś spójny, a ludzie widząc w tobie lidera, dostrzegają wiarygodność. Tak budujesz zaufanie.

 

9

Umiesz zadbać o swój dobrostan fizyczny i psychiczny. Stanowisz dla ludzi realny przykład nowoczesnego lidera. Zdrowe ciało, stabilne emocje, przewidywalność, równowaga życiowa, ciągłe uczenie się – tworzą wizerunek człowieka silnego i odważnego. Wyrazistość i energia oddziaływania powodują, że ludzie chcą podążąć za tobą i do ciebie dołączać.

 

9

Masz koncepcję rozwoju swoich ludzi w oparciu o twarde dane i realne możliwości. Posiadasz pod ręką cel, do którego dążysz – owocujący potencjał twojego zespołu. Razem tworzycie nową jakość organizacji, dopasowującej się do zmiennych środowiska, w jakim działacie. Jesteś jak dobry siewca – zasadzasz ziarno, pielęgnujesz je i zbierasz plony.

 

9

Standaryzujesz sposób „opiekowania się” się członkami organizacji. Wiesz jak sprawić, aby czuli tożsamość z „firmą”. Umiesz wzbudzać w nich poczucie zadowolenia i satysfakcji
z przynależności do twojej drużyny.

 

9

Dzielisz się „władzą'” i uczysz odpowiedzialności. Umiesz delegować zadania zgodnie z potrzebą rozwoju twoich ludzi. Tworzysz przez to ważne współzależności. Wzmacniasz przywództwo poprzez tworzenie harmonijnej kultury organizacji, gdzie każdy ma swoje miejsce. Jesteś jak światło świecy w ciemnościach – wskazujesz drogę.

 

9

Rekrutacja to kluczowa ścieżka w rozwoju organizacji. Przyłączając nowych ludzi budujesz silne struktury
o zróżnicowanych zasobach. Im większa jest twoja organizacja tym ma silniejszą pozycję w oddziaływaniu na środowisko. Zyskujecie wszyscy na mocy lobbowania koniecznych zmian.

Dodatkowe informacje

Warsztat dwudniowy.
Trwa 16 godzin zegarowych

z przerwami.

Spotkanie stacjonarne.
Miejsce
wskazane przez organizatora szkolenia.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 20 osób.

Warsztat prowadzą:
Monika Goc

Dariusz Goc

Cena dwudniowego szkolenia dla grupy do 20 osób – 6000,00 PLN brutto

To, czego się nauczysz w trakcie szkolenia,
co wypracujesz indywidualnie lub w  grupie, będziesz mógł od razu wykorzystać w życiu.

Nie trzeba czekać na specjalne okazje, aby  praktykować i nabierać wprawyw kształtowaniu nowych nawyków smile.

A skoro już zdecydowałeś się na to szkolenie

 

naciśnij przycisk „Zamów szkolenie”