Akademia Lidera Organizacji Społecznej. Słowa mają moc

Co mówić i jak mówić, aby ROZBUDOWYWAĆ ORGANIZACJĘ

Drugi poziom kompetencji 

„Albo wyniki, albo wymówki”

                                                       
         

„Słowa mają moc” to program stworzony w wyniku ponad 8 – letniej pracy z liderami i wielu lat doświadczeń zespołu trenerów Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS. Tempo życia, zmieniające się priorytety kolejnych generacji i związane z tym potrzeby komunikacyjne rzucają liderom organizacji społecznych nowe wyzwania.

Celem dwudniowych warsztatów jest pragmatyczne przygotowanie lidera do pracy z ludźmi, w której wykorzystuje zaawansowany i sprawdzony arsenał metod komunikacyjnych i perswazyjnych. W programie sięgniemy po wybrane elementy z zakresu:

9

komunikacji opartej na badaniach C.G. Junga

9

zaawansowanych metodach wpływu społecznego

9

psychologii sprzedaży

9

wystąpień publicznych

Skuteczność wielokierunkowego oddziaływania lidera zależy od elastyczności w kontaktach z  ludźmi, niezawodnej komunikacji i mocno rozwiniętych kompetencji społecznych.
W trakcie wieloletniej pracy z liderami fundacji, partii politycznych, związków zawodowych czy niezależnych działaczy samorządowych zauważyliśmy, że odpowiednio wyważona dawka wiedzy szkoleniowej jest bardziej efektywna niż rozbudowane treści.
Duża ilość wątków sprawia wrażenie obfitości, ale nie przekłada się na praktyczne zastosowanie w życiu, bo jest jej…za dużo. Sytuacja przypomina jedzenie wybornego tortu urodzinowego. Jeśli zjesz go za dużo, masz po prostu mdłości. Kiedy jednak nasycisz się kawałkiem, odczuwasz zadowolenie i ochotę na kolejny.
Dlatego szkolenie „Słowa mają moc” zaprojektowaliśmy tak, aby skupić się tylko na wyselekcjonowanych zagadnieniach z zakresu psychologii komunikacji, wpływu i sprzedaży smile. Oferujemy Ci kawałek tortu, na który składają się te kompetencje liderskie, które uczestnicy naszych dotychczasowych warsztatów wskazali jako najbardziej użyteczne.

Szkolenie ” Słowa mają moc” będzie najbardziej przydatne dla:

 

Liderów, którzy posiadają doświadczenie w reprezentowaniu  organizacji w kontaktach z partnerami zewnętrznymi: donatorami, wolontariuszami, kandydatami na członków organizacji społecznej. 

Osób, które aspirują do przewodzenia zespołowi lub organizacji społecznej. Chcą doskonalić swoje kompetencje komunikacyjne, zwłaszcza z zakresu psychologii komunikacji
i wpływu.

Program szkolenia „Słowa mają moc” zrealizujemy w 3 etapach.

 

Jak wygląda proces uczenia się podczas szkolenia?

 

Zanim zaczniemy współpracę w ramach szkolenia, robimy analizę Twoich potrzeb – związanych z procesem rozwoju zaawansowanych kompetencji liderskich. Dzięki temu precyzujemy cele i określamy, jakich oczekujesz efektów w wyniku uczenia się podczas warsztatu.

Może pojawić się opcja, w której jesteś Organizatorem szkolenia. W takiej sytuacji określasz potrzeby grupy uczestników i precyzujesz odpowiedź na pytanie: jakiego efektu oczekujesz po zakończeniu szkolenia.

Co prawda program szkolenia ma sprofilowane ramy. Jednak niezbędne jest takie wykorzystane przykładów, problemów czy case study, które będą osadzone w środowisku funkcjonowania liderów danej organizacji społecznej. Dlatego liczy się dopasowanie szczegółowych treści szkolenia
do codziennych zadań uczestników,  jednym słowem pragmatyzm.

Analiza potrzeb odbywa się przez komunikator Zoom lub telefonicznie.

 

W czasie szkolenia niezbędna teoria prowadzi do praktykowania
i ćwiczeń: w zespołach, twarzą w twarz
lub indywidualnie. Uczymy się bez zbędnej rywalizacji, choć ważna jest aktywność
i gotowość do wychodzenia z ulubionej, wygodnej roli tzw. „strefy komfortu” smile.

Proces uczenia się oparty jest na cyklu Kolba. Uczymy się przez doświadczanie. Lubimy pracować dynamicznie,
więc przygotuj się na dawkę eksperymentowania, próbowania, wchodzenia w rolę czy aktywnej obserwacji.

 

Atmosfera podczas warsztatu ma dla nas ogromna wagę. To ona wpływa
na intensywność uczenia się, przepływ ważnych refleksji, generowania krytycznych pytań czy wypracowywanie konstruktywnych wniosków.
Dlatego w przestrzeni uczenia się dbamy
o jakość wspólnych relacji, stały feedback
i monitoring efektów pracy.

 

Co zyskasz, jeśli zdecydujesz się na udział

 

w szkoleniu „słowa mają moc”?

9

Zdefiniowane profile docelowych „współpracowników”
i sympatyków.

Wiesz do kogo chcesz mówić i gdzie szukać odbiorców twoich komunikatów. Mając ich zdefiniowane profile – ty i twój zespół- oszczędzacie czas i zyskujecie na szybkim wdrażaniu strategii związanej z wzmacnianiem i rozwijaniem organizacji.

9

Czytelne wskazówki, w jaki sposób nawiązywać kontakt
i prowadzić do współpracy z odbiorcą.

Standaryzujesz proces budowania trwałej relacji z odbiorcami komunikatów, wychodzących z twojej organizacji. Proces ten to opisane kroki – co mówić i jak mówić, aby budować zaufanie
i wiarygodność. Wiesz w jaki sposób prowadzić okresowe spotkania ewaluacyjne, mające na celu doskonalenie zewnętrznej komunikacji z rozmówcami.

9

Zaprojektowane treści nastawione na zdobycie zaufania odbiorcy.

Konkretne argumenty o odpowiedniej wadze i ładunku emocjonalnym, formuły komunikacji perswazyjnej oraz tematy łączące działalność organizacji z życiem odbiorcy, to gotowa lista z zakresu języka korzyści.  Operujesz nimi w trakcie kontaktów
z potencjalnymi współpracownikami i członkami, sympatykami, wolontariuszami, donatorami. Precyzyjne i jasne komunikaty przekładają się na twoją efektywność w relacji
z rozmówcą.

9

Znasz swój preferowany sposób komunikacji i wiesz,
jak  funkcjonują inni ludzie.

Psychologia przekłada się na pragmatyzm. Dzięki niej znasz swoje mocne i słabsze strony w nawiązywaniu relacji, komunikowaniu się i przekonywaniu innych do swoich pomysłów. Wiesz, że podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu ludzi są wyzwaniem, któremu potrafisz sprostać. Umiesz dopasować się do stylu komunikacyjnego swoich rozmówców
i wpływać na ich zachowania oraz sposób, w jaki podejmują decyzje.

9

Inspirujesz, motywujesz, zachęcasz, angażujesz – jesteś prawdziwym przewodnikiem.

Elastycznie korzystasz z umiejętności wpływania na innych. Potrafisz tworzyć dobrą atmosferę do rozmowy, dajesz przestrzeń do wymiany informacji, umiesz przekazywać treści istotne dla odbiorcy. Operujesz językiem potrzeb swojego rozmówcy, który czuje się słuchany. Kontakt z tobą to dobre doświadczenie. Dajesz poczucie bezpieczeństwa.

9

Wystąpienia publiczne są twoim kanałem perswazyjnym.

Z łatwością przekazujesz treści swoim odbiorcom. Umiesz skupiać uwagę ludzi i wyjaśniać im w sposób prosty lecz nie prostacki,  nawet najbardziej skomplikowane treści. Stosujesz swoje umiejętności w relacjach twarzą w twarz i relacjach zbiorowych. W świecie realnym i wirtualnym smile

9

Rozwijasz i rozbudowujesz organizację/zespół.

Siła słowa przekłada się na twoje działania związane ze strategią rozwoju organizacji. Za słowami idą czyny, które są jedynie potwierdzeniem twojej wiarygodności. Twój wymierny zysk
to większa liczba członków w organizacji, współpracujących wolontariuszy, donatorów, sympatyków czy wreszcie pracowników.

Dodatkowe informacje

Warsztat dwudniowy.
Trwa 16 godzin zegarowych

z przerwami.

Spotkanie stacjonarne.
Miejsce
wskazane przez organizatora szkolenia.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 20 osób.

Warsztat prowadzą:
Monika Goc

Dariusz Goc

Cena dwudniowego szkolenia dla grupy do 20 osób – 6000,00 PLN brutto

To, czego się nauczysz w trakcie szkolenia,
co wypracujesz indywidualnie lub w  grupie, będziesz mógł od razu wykorzystać w życiu.

Nie trzeba czekać na specjalne okazje,
aby  praktykować i nabierać wprawy
w kształtowaniu nowych nawyków smile.

Odkrywaj  z  nami  przestrzenie

nowoczesnego liderowania 

Jeśli zdecydowałeś się na szkolenie „Słowa mają moc”, naciśnij przycisk „ZAMAWIAM SZKOLENIE”