Wpływ i Perswazja, czyli WiP. Indywidualny Program Rozwojowy dla Liderów

” Bitwy wygrywa się przez rzeź i manewry,

im lepszy generał, tym więcej manewrów a mniej rzezi”

                                                             W. Churchil


Trwanie nie jest cechą lidera, ponieważ opiera się na zadowoleniu ze stanu istniejącego, albo przynajmniej na zgodzie, że rzeczywistość nie może być inna. Trwanie jest pewnego rodzaju rezygnacją z przejmowania inicjatywy. Jest przeciwieństwem postawy nastawionej
na poszukiwanie lepszych, bardziej efektywnych rozwiązań. Jest wreszcie zaprzeczeniem zmiany.

Tymczasem zmianie podlega wszystko i wszyscy. Wystarczy wyjrzeć przez okno i porównać obecny widok z tym, sprzed kilku lat
czy miesięcy – może pojawiły się nowe budynki, roślinność wybujała lub została zdegradowana? Nadeszła kolejna pora roku?

Liderzy mają nie tyle świadomość nieuchronności przemian, ile sami je celowo kreują. Wiedzą, że skoro zmiana jest nieunikniona,
to nie warto czekać, aż dokona się w sposób dla nich niekorzystny. Wolą wziąć sprawy w swoje ręce i modelować rzeczywistość. Dążą do tego, aby wywierać wpływ. 

Zdolność wywierania wpływu to subtelne przekonywanie do swoich racji, skłanianie do podążania za sobą.
To oddziaływanie na zachowania ludzi, ich sposób myślenia czy postępowania. W tym rodzaju transparentnego oddziaływania, nie ma miejsca na manipulację. Wywieranie wpływu wiąże się z
kompetencjami społecznymi, komunikacyjnymi i emocjonalnymi.
Dlatego, chcąc wspierać Liderów w rozwoju tych kompetencji, opracowaliśmy Program: Wpływ i Perswazja.

Nasz Indywidualny Program Rozwojowy dla Liderów, w skrócie nazywany WiP, stworzyliśmy w oparciu o etyczne oddziaływanie na ludzi. Wszystkie zawarte w nim treści zostały gruntownie przez nas wyselekcjonowane  po to, aby program był skuteczny, rzetelny, pragmatyczny.

Program Rozwojowy dla Liderów WiP zbudowaliśmy na kanwie:

 1. Modelu Efektywności Indywidualnej Insights Discovery – akredytowanego narzedzia psychologicznego opartego na typach komunikacyjnych C.G. Junga.
 2. Języka wpływu Miltona Ericksona.
 3. Narzędziowni paradygmatów i języka neuroprogramowania lingwistycznego.
 4. Zasadach wpływu i modelu preswazji Roberta Cialdiniego.

indywidualny program rozwojowy: wpływ i perswazja

dla kogo?

 Proces szkoleniowy przygotowaliśmy w ten sposób, aby nauczyć się wpływu i perswazji od podstaw.  Nie ma znaczenia, czy jako lider działasz w  środowisku biznesowym, społecznym czy politycznym. Jak wynika z naszych doświadczeń program rozwojowy WiP sprawdza się w każdej branży. Zwłaszcza tam, gdzie w szczególny sposób potrzebne jest skuteczne oddziaływanie na ludzi poprzez:

 • motywowanie i wspieranie,
 • przekonywanie,
 • angażowanie,
 • tworzenie i rozwijanie relacji,
 • osiąganie wspólnych celów.

Proces uczenia się obejmuje w sumie 39 godzin. Został tak zaprojektowany, abyś mógł  stopniowo testować poznaną narzędziownię wpływu i perswazji w swoim naturalnym środowisku zawodowym.

Taki model uczenia się dorosłych daje największe efekty. Dlatego czas pomiędzy spotkaniami szkoleniowymi wykorzystujesz
na aktywne i s
ystematyczne praktykowanie. Staje się ono podstawą do dalszego rozwoju Twoich kompetencji. Obserwowanie efektów podejmowanych przez Ciebie działań ma  prowadzić do utrwalania najskuteczniejszych rozwiązań i pożądanych nawyków.
7-miesięczny Program WiP przeznaczony jest dla tych, którzy świadomie chcą zainwestować w rozwój swoich kompetencji
i przełożyć to na konkretne zyski.

Program rozwojowy będzie najbardziej przydatny dla:

Działaczy społecznych, Samorządowców, Polityków

dla których przekonywanie do swoich pomysłów, skuteczna argumentacja czy  oddziaływanie na decyzje i motywacje innych ludzi,
to chleb powszedni. Program WiP pozwoli im osiągać cele nie niszcząc – a wzmacniając relacje z odbiorcami. Taki model postępowania prowadzi także do budowania zaufania i kształtowania wizerunku osoby wiarygodnej.

Przedsiębiorców

którzy stawiają na wzmocnienie swoich wyników biznesowych.  Elastycznie korzystając z narzędziowni WiP mogą skutecznie wpływać na sposób podejmowania decyzji przez innych ludzi, tworzyć długofalową współpracę z klientami i nawiązywać nowe kontakty.
Techniki WiP  przydadzą się podczas negocjacji handlowych, rozmów z pracownikami, egzekwowaniu zapłaty za usługi czy budowaniu rzetelnej marki firmy.

Liderów zarządzających  w organizacjach różnego typu

gdzie liczy się  skuteczność w budowaniu i podtrzymywaniu wśród ludzi przyjaznej,  twórczej atmosfery opartej na zaufaniu, transparentności, różnorodności i współpracy. Komunikacja perswazyjna i techniki wpływu z programu WiP przydadzą się zwłaszcza
w  motywowaniu i zwiększaniu zaangażowania poszczególnych członków zespołu. Mają zastosowanie w kooperacji z partnerami zewnętrznymi  czy też w kreowaniu własnego wizerunku osoby konkretnej, skutecznej i przyjaznej.

Jak wygląda proces uczenia się w programie WiP?

 

Zanim zaczniemy współpracę i realizację programu WiP krok po kroku, robimy analizę Twoich potrzeb – związanych z procesem rozwoju kompetencji. Dzięki temu precyzujemy cele i określamy, jakich oczekujesz efektów w wyniku uczenia się.
Analiza potrzeb odbywa się przez komunikator Zoom lub telefonicznie, po wcześniejszej rejestracji przez FORMULARZ KONTAKTOWY.
Dopiero wówczas możemy ustalić terminarz spotkań i zacząć realizację Programu WiP.

Uczysz się w oparciu o cykl Kolba. Odwołując się do Twoich doświadczeń
w omawianym temacie, uzupełniamy je
o teorię. Istotną rolę w tego typu uczeniu się odgrywa praktykowanie
i wnioskowanie.  To ono prowadzi
do najlepszych efektów w nabywaniu nowych kompetencji: wiedzy, umiejętności
i postaw, które wiążą się z automotywacją.

Nasze spotkanie to laboratorium. Otrzymujesz porcję teorii, przykłady
i demonstrację. A potem ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz, aż osiągniesz na tyle satysfakcjonujący poziom, że będziesz gotów ruszyć z nim do swojego świata. Doświadczasz i eksperymentujesz.
W tym celu zaproponuję Ci ćwiczenia kreatywne,  interaktywne, wchodzenie
w role, nagrania kamerą, samplingi. Przyznaję, że czasami po prostu prowokuję, aby można było wyjść ze swojej ulubionej, wygodnej roli. Ten typ wspólnej pracy prowadzi do refleksji związanej z reakcjami i emocjami. Poprzez ćwiczenia uczysz się innych rozwiązań lub doskonalisz te, które już posiadasz.

Praktyka w Twoim naturalnym środowisku. To, co zostało wypracowane w czasie spotkania, implementujesz w życiu. Sprawdzasz co działa,  a co nie znajduje zastosowania. Posiłkujesz się materiałami szkoleniowymi, które systematycznie przekazuję Ci po każdym naszym spotkaniu.
Tylko poprzez podejmowanie odpowiedniej aktywności, możesz sprawdzić swoją skuteczność.

Czas jest nieodnawialnym zasobem, dlatego w programie WiP chcemy wykorzystać go w  maksymalny sposób, adekwatnie jednak do tempa Twojego życia. Efektywność uczenia się przewiduje spotkania co dwa tygodnie. Czas spotkań waha się między 90 a 135 minutami, w zależności od realizowanego tematu. Terminy spotkań ustalamy na początku naszej współpracy z wyprzedzeniem do jednego miesiąca. Realizacja  całego programu rozwojowego WiP dla liderów trwa w 7 miesięcy.

Plan każdego spotkania jest powtarzalny. Składa się na niego:

1.Wnioski związane z Twoim doświadczaniem w praktyce.
2. Omówienie nowego zagadnienia = teoria + przykłady + demonstracja.
3. Ćwiczenia.
4. Wnioski.
5.  Feedback po spotkaniu.
6. „Praca domowa”.

 

Twoje obserwacje związane
z doświadczaniem w praktyce, są twardym dowodem na to, jakie robisz postępy i czy w ogóle wink. Informacje te stanowią podstawę
do weryfikacji naszych wspólnych działań.
Za swój proces uczenia się ponosisz przecież odpowiedzialność. Dlatego Twój feedbeck z jednej strony pozwala tworzyć indywidualne kompendium najskuteczniejszych rozwiązań, a z drugiej strony pokazuje, co jest zbędne lub co stanowi barierę uniemożliwiającą implementację określonych pomysłów.

Wsparcie, w Twoim procesie uczenia się, dotyczy naszych kontaktów pomiędzy spotkaniami. Ograniczamy je
do minimalnych konsultacji, jeśli oczywiście pojawi się taka potrzeba.
Kontaktujemy się za pośrednictwem wybranego komunikatora. Może się okazać, że wsparcie z mojej strony ograniczy się jedynie do „przypominajek”, które będę Ci wysyłać po naszych wcześniejszych ustaleniach.

Monitoring procesu. To ważne z punktu widzenia efektów uczenia się. Monitoring
to nic innego jak „sprawdzam”.
Po piątym i dziewiątym spotkaniu dokonujemy wspólnego podsumowania
na temat Twoich postępów w nabywaniu
i wykorzystywaniu umiejętności z programu WiP.

co zyskasz, jeśli zdecydujesz się na udział w programie WiP?

9

Dowiesz się jaki jest twój indywidualny styl funkcjonowania. Zrozumiesz siebie: swoje zachowania i reakcje. Poznasz mocne i słabsze strony swojej osobowości oraz  jak naturalne dla ciebie zachowania (w lepszym i gorszym nastroju) wpływają na innych. Dowiesz się, dlaczego jedni rozumieją Cię lepiej a inni mniej lub wcale. Poprzez większą świadomość własnych zachowań, łatwiej nauczysz się dopasowywać do zachowań innych ludzi.
To pierwszy ważny krok w wywieraniu wpływu,

9

Poznasz jak funkcjonują inni ludzie. Dzięki temu nauczysz się elastyczności
w relacjach z odbiorcami. Wiedzę na temat typów ludzkich zachowań możesz wykorzystać w każdej dziedzinie życia: od tworzenia zespołów
po oddziaływanie na klienta czy partnera biznesowego w relacji handlowej. Uczysz się efektywnego zarządzania  zasobami ludzkimi, czerpiesz korzyści
z budowania relacji krótko i długoterminowych. Taki typ oddziaływania przekłada się na konkretne zyski: czasowe, finansowe, informacyjne, wizerunkowe,

9

Dowiesz się w jaki sposób można zarządzać własnymi emocjami, ukierunkować się na cierpliwość w rozmowach z  innymi i powstrzymywać irytację. Bycie człowiekiem wyważonym, słuchającym innych, przewidywalnym i transparentnym jest jedną z dróg wywierania wpływu,

9

Będziesz wiedzieć co, jak i komu powiedzieć, aby oddziaływać na decyzje ludzi. Bedziesz świadomy, czego unikać w relacjach z ludźmi, kiedy chcesz wywierać na nich wpływ.

9

Poznasz i nauczysz się technik perswazyjnych, które elastycznie można stosować podczas  rozmów motywacyjnych, negocjacji, networkingu
czy sytuacji kryzysowych,

9

Nauczysz się budować przekazy odpowiednie dla odbiorcy, wykorzystując odpowiednio wyważone argumenty, które będą wywierać wpływ zgodnie
z Twoją intencją,

9

Zwiększysz swoją wrażliwość na manipulację i będziesz wiedzieć,
jakie zastosować taktyki, aby sobie z nią poradzić,

9

Nauczysz się dopasowywać werbalnie i niewerbalnie do rozmówcy,
żeby zwiększyć  szansę na przekonanie go do swoich racji,

9

Nabędziesz łatwość w tworzeniu i podtrzymywaniu relacji opartych
o zaufanie i szacunek. To pozwoli Ci systematycznie powiększać zakres swojego wpływu w środowisku, w którym funkcjonujesz.

9

Na koniec procesu, po jego ewaluacji, zbudujesz swój Indywidualny Plan Rozwoju, aby wiedzieć, które dziedziny z obszaru Wpływu i Perswazji chcesz doskonalić dalej.

PROGRAM procesu rozwojowego WiP

Spotkanie wstępne: analiza potrzeb

Czas trwania: 20 minut
Spotkanie telefoniczne lub za pośrednictwem Zoom, po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza kontaktowego

Spotkanie 1: Klucz do Efektywności Indywidualnej

 • Model 4 Energii kolorystycznych Insights Discovery,
 • Szczegółowe omówienie Profilu Indywidualnego Insights Discovery, wygenerowanego z kwestionariusza.

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 2: Zrozumieć siebie: moje zachowania i reakcje

 

Czas trwania: 90 minut

Spotkanie 3: Zrozumieć innych: ich zachowania i reakcje

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 4: Adaptacja do zachowań innych ludzi

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 5: Wpływ i perswazja - argumentacja

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 6: Wpływ i perswazja - argumentacja

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 7: Wpływ i zaawansowane narzędzia komunikacji

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 8: Wpływ i zaawansowane narzędzia komunikacji

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 9: Akomodacja. Myśl jak inni. Zmiana perspektywy

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 10: Akomodacja. Myśl jak inni. Zmiana perspektywy

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 11: Ujarzmianie emocji

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 12: Manipulacja a wpływ

 

Czas trwania: 135 minut

Spotkanie 13: Mój wizerunek. Pokonywanie obiekcji

 

Czas trwania: 90 minut

Spotkanie 14: Indywidualny Plan Rozwoju - perspektywa przyszłości

 

Czas trwania: 90 minut

1755 minut

 

 

39 godzin

godzina szkoleniowa
45 minut

14 spotkań

 

 

7 miesięcy

 

 

kto prowadzi proces szkoleniowy?

 

Monika Goc

Trener Biznesu, Certyfikowany Coach ICC specjalizujący się w coachingu managerskim
i zespołowym. Akredytowany Konsultant narzędziowni Insights Discovery Polska ukierunkowanej na maksymalizację Efektywności Indywidulanej w zarządzaniu ludźmi,
wpływie i komunikacji.

Przedsiębiorca.

Od 2012 r. prowadzi szkolenia i doradza w obszarach: przywództwa i liderowania, budowania zespołów, skutecznej komunikacji, narzędziowni motywacyjnej, pracy z emocjami (metoda RTZ), mediacji NVC wg M. Rosenberga oraz psychologii sprzedaży.
Tworzy i realizuje projekty rozwojowe: indywidualne oraz zespołowe w biznesie, organizacjach pozarządowych, urzędach i edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje dodatkowe

 

 

Spotkania odbywają się w systemie stacjonarnym.

Miejsce spotkań:
Kraków – Ruczaj
ul. Bobrzyńskiego 31A/2

A może nie masz możliwości uczestniczenia w spotkaniach stacjonarnych?

Napisz do mnie korzystając z formularza kontaktowego.
Możemy spotykać się on -line.

Muszę jednak być z Tobą szczera – w przypadku realizacji programu WiP praca on – line
jest mniej efektywna niż spotkania twarzą w twarz.

Jeśli uznasz, że Program Rozwojowy WiP jest atrakcyjny dla liderów z Twojej organizacji,
napisz do mnie
korzystając z formularza kontaktowego.

Możemy opracować warsztaty, oparte na elementach Programu WiP.

Szkolenia tego typu szyjemy na miarę Twojej organizacji i poprzedza je pogłębiona analiza potrzeb.

 • Cena całkowita Indywidualnego Programu Rozwojowego dla Liderów WiP, za 39 godzin szkoleniowych*: 7800,00 PLN brutto
  Sesja szkoleniowo – rozwojowa, trwająca 45 minut – 200,00 PLN brutto
  *jedna godzina szkoleniowa = 45 minut
 • Opłaty za każde spotkanie dokonujesz każdorazowo, po jego zakończeniu.
  Otrzymujesz ode mnie fakturę w wersji elektronicznej, którą przesyłam Ci na adres wskazany w umowie.

 

Wykorzystaj  formularz kontaktowy i umów się na spotkanie wstępne

Jeśli masz jakieś pytania – zostaw wiadomość

 

 

 

formularz kontaktowy

1 + 10 =