Akademia Lidera Organizacji Społecznej. Podstawy warsztatu liderskiego

Pierwszy poziom kompetencji liderskich

WARSZTAT JEDNODNIOWY


                                             

„Jeśli chcesz poznać wielką prawdę, zacznij od alfabetu”

Przysłowie japońskie

Przewodzenie ludziom należy do najtrudniejszych zadań lidera organizacji społecznej, bo wymaga biegłości w łączeniu wielu umiejętności
i korzystania z nich w zmiennym środowisku pracy. Stawanie się liderem to proces, w którym kluczową kompetencją, zwiększającą moc oddziaływania na ludzi, pracowników i współpracowników, jest komunikacja. Stawiając kolejne kroki w roli lidera organizacji społecznej, nie można pominąć zdolności łączących się z łatwym i elastycznym budowaniem relacji. Ich jakość stanowi o tym, jak czują się ludzie w obecności lidera
oraz w jakim stopniu chcą z nim współpracować. Stawanie się liderem nie odbywa się za dotknięciem  czarodziejskiej różdżki. To pełna przygód wędrówka, w której cierpliwość uczącego się podróżnika przekłada się na kształtowanie jego charakteru, elastyczność w rozwiązywaniu problemów i jakość relacji interpersonalnych.

 

Podczas szkolenia ” Podstawy Warsztatu Liderskiego” sięgniemy po dawkę teorii, którą niezmiennie będziemy przekuwać na praktykę w pracy lidera organizacji społecznej. Ponieważ głównym celem uczenia się jest nabycie podstaw wiedzy i umiejętności potrzebnych liderowi na tzw. start, to nasza praca będzie dotyczyć  tylko  wybranych zagadnień z zakresu:

9

narzędzi komunikacji

9

zasad wpływu zgodnych z badaniami R. Cialdiniego,

9

kształtowania własnego wizerunku

Jak wygląda proces uczenia się podczas szkolenia:

Podstawy warsztatu Liderskiego?

 

Zanim zaczniemy współpracę w ramach szkolenia, robimy analizę Twoich potrzeb – związanych z procesem rozwoju podstawowych kompetencji liderskich. Dzięki temu precyzujemy cele i określamy, jakich oczekujesz efektów w wyniku uczenia się podczas warsztatu.

Może pojawić się opcja, w której jesteś Organizatorem szkolenia. W takiej sytuacji określasz potrzeby grupy uczestników i precyzujesz odpowiedź na pytanie: jakiego efektu oczekujesz po zakończeniu szkolenia.

Co prawda program szkolenia ma sprofilowane ramy. Jednak niezbędne jest takie wykorzystane przykładów, problemów czy case study, które będą osadzone w środowisku funkcjonowania liderów danej organizacji społecznej. Dlatego liczy się dopasowanie szczegółowych treści szkolenia
do codziennych zadań uczestników,  jednym słowem pragmatyzm.

Analiza potrzeb odbywa się przez komunikator Zoom lub telefonicznie.

 

Porcja wiedzy prowadzi do praktykowania
i ćwiczeń: w zespołach, twarzą w twarz
lub indywidualnie. Uczymy się bez zbędnej rywalizacji, choć ważna jest aktywność
i gotowość do wychodzenia z ulubionej, wygodnej roli tzw. „strefy komfortu” smile.

Proces uczenia się oparty jest na cyklu Kolba. Uczymy się przez doświadczanie. Lubimy pracować dynamicznie,
więc przygotuj się na dawkę eksperymentowania, próbowania, wchodzenia w rolę czy aktywnej obserwacji.

 

Atmosfera podczas warsztatu ma dla nas ogromna wagę. To ona wpływa
na intensywność uczenia się, przepływ ważnych refleksji, generowania krytycznych pytań czy wypracowywanie konstruktywnych wniosków.
Dlatego w przestrzeni uczenia się dbamy
o jakość wspólnych relacji, stały feedback
i monitoring efektów pracy.

 

Treści szkolenia zrealizujemy krok po kroku w 3 etapach

 

 

 

Co zyskasz, jeśli zdecydujesz się na udział w  szkoleniu?

 

9

Nawiązywanie relacji, w  których potrafisz budować zaufanie u odbiorcy.
Być może jesteś mistrzem w tworzeniu serdecznych i otwartych relacji w rozmowach z ludżmi. Ale w aspekcie zaufania chodzi
o coś wiecej niż serdeczność. Tutaj ważne jest stworzenia poczucie u odbiorcy, że jesteś człowiekiem wiarygodnym, można na Tobie polegać, a kontakt z Tobą to zawsze coś cennego. Dzięki takim relacjom zyskujesz autorytet w swoim środowisku i możliwość wpływu na zachowania ludzi.

 

9

Elastyczne komunikowanie się z odbiorcą poprzez stosowanie wybranych technik perswazyjnych: prowadzenia,  pytań wytrychów i arsenału „magicznych” zwrotów.

Język ma siłę oddziaływania. Nie trzeba mówić dużo, aby przekonać kogoś do swoich racji, wizji czy spowodować, aby przynajmniej poważnie rozważył zaproponowaną mu opcję. Określone nawyki językowe dają moc możliwości, gdy chcemy zyskać czyjąś sympatię, zainspirować kogoś lub zmotywować
do określonego działania.

 

9

Oddziaływanie na zachowania odbiorcy, jego decyzje
i emocje.

Znajomość reguł wpływu społecznego to jedno, a świadome stosowanie ich w praktyce lidera to drugie. Znając konkretne techniki stosowania zasady wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autorytetu
i niedostępności jako lider masz okazję do tego, aby nakłaniać ludzi do wiązania się z Twoją organizacją, podejmowania aktywności, wpłacania donacji czy głosowania w określony sposób.

 

9

Konstruktywna informacja zwrotna wobec  ludzi, z którymi podejmujesz współpracę smile.
Poprzez jasny feedback dbasz o  przepływ informacji, a Twoje komunikaty są zrozumiałe dla odbiorcy. Zwinny feedback pozwala Ci poznawać jego motywacje, obawy, pomysły
czy ambicje. Dzięki temu zwiększasz siłę swojego oddziaływania.

 

9

Znajomość mocnych i słabszych stron swojej osobowości liderskiej.

Psychologia rozwojowa podpowiada, że znajomość siebie to najlepsza droga do doskonalenia się. Wiedząc co stanowi Twoją największą moc liderską – możesz ukierunkować ją na właściwe działania w Twojej organizacji.  Dokładnie tam, gdzie znajdzie ona najlepszy grunt do rozkwitu i osiągania wymiernych zysków. Z kolei słabsze obszary Twojej osobowości liderskiej pokażą Ci jasno, gdzie warto się doskonalić, żeby uzyskać lepsze niż dotychczas efekty w pracy z ludźmi.

 

9

Ukierunkowanie na rozwój osobistych potrzeb: wiedzy, umiejętności i postaw.

Kształtując swój wizerunek lidera powinieneś mieć wizję siebie za rok, dwa czy pięć lat. Mając na uwadze swoje wartości, a także kierunek rozwoju swojej organizacji, opracowujesz  Indywidualny Plan Rozwoju. Stajesz się świadomym człowiekiem, który wie czego chce i do czego dąży. Prawdziwy man with a plan! Po prostu wiesz, w którym kierunku chcesz iść.

 

Szczegółowe  informacje

Warsztat   jednodniowy. Trwa 8   godzin zegarowych z  przerwami

Spotkanie stacjonarne w  siedzibie  wskazanej  przez organizatora  szkolenia

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 20 osób

Warsztat prowadzi: Monika Goc
Dariusz Goc

Cena szkolenia dla grupy do 20 – tu osób  – 3000,00 PLN brutto

To, czego się nauczysz w trakcie szkolenia, co wypracujesz indywidualnie lub w  grupie, będziesz mógł od razu wykorzystać w życiu.

Nie trzeba czekać na specjalne okazje, aby  praktykować i nabierać wprawy w kształtowaniu nowych nawyków smile.

A skoro już zdecydowałeś się na ten warsztat

 

naciśnij przycisk „Zamawiam szkolenie”