Akademia Lidera Organizacji Społecznej. Strategia rozwoju organizacji społecznej

Trzeci poziom kompetencji liderskich

Szkolenie dwudniowe


” Siedząc nie schwycisz zająca

Z rozwojem organizacji jest jak z uprawianiem sportu. Bez zdefiniowanych celów,  realnego planu i sprecyzowanych zasobów trudno myśleć o zwycięstwie czy sukcesach. Dlatego zarządzając organizacją społeczną warto zaprojektować jej aktywizację w oparciu o wiarygodne dane, harmonogram i konkretne możliwości.

Jedną ze sprawdzających się opcji kreowania nowoczesnej organizacji społecznej jest strategia jej rozwoju. Ten metodyczny sposób działania
i myślenia
wiąże się z perspektywą czasową oraz ścisłą współpracą ludzi. Poprzez realizację strategii rozwoju, organizacja elastycznie reaguje na zmiany lokalne i związane z nimi zjawiska globalne. Nie chodzi przecież tylko o jej trwanie czy przetrwanie, ale raczej tworzenie warunków
do jej rozkwitu, dopasowania do aktualnych i przyszłościowych potrzeb otoczenia w jakim działa oraz dynamicznego reagowania na ważne wydarzenia.

Strategia rozwoju organizacji to nic innego jak taktyczny plan tworzenia nowych horyzontów. Dlatego też proponowany przez nas warsztat opiera się na jasnym przesłaniu: zależy nam, aby uczestnicy zabrali z niego solidne wskazówki, użyteczne inspiracje i materiały, które będą mogli wykorzystać przy tworzeniu strategii rozwoju swojej organizacji.

Strategia rozwoju organizacji to jasno wytyczona ścieżka działania.W warsztacie wykorzystujemy narzędzie backcastingu – planowania w oparciu o cele krótko, średnio i długoterminowe  z uwzględnieniem kamieni milowych oraz ryzyk. Proponowany przez nas sposób działania dla liderów organizacji społecznej to nie epizod związany ze spektakularnymi fajerwerkami, ale raczej mozolna, systematyczna praca oparta o monitoring, weryfikacje i odpowiedzialną decyzyjność. Liderzy, który inicjują stworzenie i realizowanie strategii rozwoju organizacji mają okazję stać się innowatorami i reformatorami swojego środowiska. Stawiając na zarządzanie przez wartości i realizując zaplanowaną ścieżkę wizji organizacji – liderzy tworzą fundamenty postępowego środowiska ludzi, nastawionego na kreowanie rzeczywistości w  której żyją.

 

szkolenie „Strategia rozwoju organizacji społecznej”

będzie  najbardziej  przydatne  dla:

Liderów, którzy stoją na czele organizacji i chcą stworzyć strategię jej rozwoju w określonej perspektywie czasowej.
W wyniku dwudniowej pracy zespołowej, moderowanej
i facylitowanej przez trenerów, liderzy projektują autorską strategię dla swojej organizacji.

Liderów różnych organizacji społecznych, którzy chcą się nauczyć, jak tworzyć strategię rozwoju organizacji metodą backcastingu. Poznaną metodykę działania, zgromadzone handouty oraz wypracowane w czasie warsztatu materiały, będą mogli wykorzystać w swojej rodzimej organizacji.

Jak wygląda proces uczenia się podczas szkolenia:

„Strategia rozwoju organizacji społecznej”?

 

 

Porcja wiedzy, przykłady, demonstracje prowadzą do praktykowania i ćwiczeń w zespołach.Uczymy się bez zbędnej rywalizacji. Ważne jest zaangażowanie wszystkich uczestników, ponieważ każdy zespół wypracowuje autorskie wnioski.

Proces uczenia się oparty jest na cyklu Kolba. Uczymy się przez doświadczanie. Lubimy pracować dynamicznie
z uwzględnieniem potrzeb grupy oraz odpowiednio proporcjonalnej ilości czasu niezbędnej do wykonania zadań.

 

Atmosfera podczas warsztatu ma dla nas ogromna wagę. To ona wpływa
na intensywność uczenia się, przepływ ważnych refleksji, generowania krytycznych pytań czy wypracowywanie konstruktywnych wniosków.
Dlatego w przestrzeni uczenia się dbamy
o jakość wspólnych relacji, stały feedback
i monitoring efektów pracy.

 

Treści szkolenia zrealizujemy według planu

 

Moduł 1: Wizja organizacji

Moduł 2: Wartości i Misja organizacji

moduł 3: Planowanie w czasie

moduł 4: Analiza rzeczywistości - aspekty

 

 

 

moduł 5: Cele krótko, średnio i długoterminowe

moduł 6: Metoda Beckcastingu

moduł 7: Kamienie milowe

 

 

moduł 8: Harmonogram realizacji celów

moduł 9: Szczegółowy plan realizacji celów

 

 

moduł 10: Sesja podsumowująca

 

 

 

 

Co zyskasz, jeśli zdecydujesz się na udział w  szkoleniu?

 

9

Dowiesz się i nauczysz w jaki sposób, krok po kroku, tworzyć strategię rozwoju organizacji. Będziesz potrafił wykorzystać poznane narzędzia i materiały szkoleniowe do stworzenia strategii rozwoju twojej organizacji z zespołem ludzi, którzy są odpowiedzialni za jej sprawne działanie. Wykorzystasz do tego dowolną perspektywę czasu: krótko, średnio
lub długoterminową. Staniesz się liderem inicjującym ważne zmiany, w oparciu o rzetelną analizę danych.

9

Doprecyzujesz elementarne pojęcia związane z twoją organizacją, takie jak wartości, wizja czy misja. Dzięki temu zrozumiesz ich znaczenie w budowaniu  społeczności. Nauczysz się, jak wykorzystywać je w codziennych interakcjach z ludźmi, aby wpływać na ich zachowania. Zobaczysz także, jak mówić o wartościach i wizji.

9

Pracując nad strategią rozwoju swojej organizacji wraz z zespołem ludzi odpowiedzialnych za jej funkcjonowanie, masz wypracowany szczegółowy projekt. Pozostaje jedynie zacząć wdrażać strategię w życie i realizować zadania – zgodnie
z wypracowanym przez was harmonogramem.

9

Poznaną metodę możesz wykorzystać do opracowania strategii własnego rozwoju. Jeśli chcesz rozwijać karierę zawodową
w swojej lub innej organizacji, możesz śmiało zaplanować  przyszłość w oparciu o SMART-ne cele krótko, średnio
i długoterminowe. Dysponujesz chronologicznym,
konkretnym i konsekwentnym planem.

9

Integrujesz zespół, dajesz możliwość „przegadania” najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczności. Inicjujesz warunki do zdefiniowania lub odświeżenia kluczowych pojęć/wartości, budzenia świadomości w ludziach i tworzenia tożsamość z organizacją.

9

Jako lider stwarzasz okoliczności dla zespołu, do szerszego spojrzenia na organizację w kontekście społecznym, politycznym, ekonomicznym czy gospodarczym. Tym samym dajesz możliwość poznania różnych perspektyw i pobudzasz kreatywność ludzi. Pokazujesz, że można więcej, mądrzej, lepiej. Tworzysz kontekst  do innowacyjnego myślenia, którego efektem jest wspólne działanie i tworzenie planu rozwoju dla całej społeczności. Pozwala to budować przekonanie w zespole, że tylko idąc razem, można zajść daleko.

Dodatkowe informacje

Warsztat dwudniowy.
Trwa 16 godzin zegarowych

z przerwami.

Spotkanie stacjonarne.
Miejsce
wskazane przez organizatora szkolenia.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie
20 osób.

Warsztat prowadzą:
Monika Goc

Dariusz Goc

Cena dwudniowego szkolenia dla grupy do 20 osób – 6000,00 PLN brutto

To, czego się nauczysz w trakcie szkolenia,
co wypracujesz indywidualnie lub w  grupie, będziesz mógł od razu wykorzystać w życiu.

Nie trzeba czekać na specjalne okazje, aby  praktykować i nabierać wprawy w kształtowaniu nowych nawyków smile.

A skoro już zdecydowałeś się na to szkolenie

 naciśnij przycisk „Zamawiam szkolenie”