Efektywność indywidualna Insights – Komunikacja i Zarządzanie

Podczas szkolenia uczestnicy pracują w oparciu o system Insights Discovery, który operuje  pojęciami czterech energii kolorystycznych, opisujących preferencje osobowości w ujęciu K. G Junga. Język kolorów jest łatwy do zrozumienia i zapamiętania. Dzięki temu można wykorzystywać go podczas codziennych interakcji, w szczególności w sytuacjach narastających konfliktów, w procesach motywowania pracowników i szeroko rozumianej komunikacji.

Podczas szkolenia dowiesz się jaki jest twój preferowany styl funkcjonowania oraz jak funkcjonują inni ludzie. Zrozumiesz własne zachowania oraz zachowania innych. Nauczysz się jak wiedzę Insights przenieść na praktykę i codzienne sytuacje zawodowe aby budować lepsze relacje, skuteczniej zarządzać ludźmi i efektywniej pracować w zespołach.

Treści szkolenia:

9

Percepcja – Klucz do Efektywności Indywidualnej

9

Energie kolorystyczne Insights

9

Preferencje jungowskie – zrozumieć siebie i innych

9

Wywieranie wpływu

9

Adaptacja i akomodacja

9

Rozpoznawanie stylów

9

Planowanie działań

Szkolenie Insights to inwestycja w ludzi nacelowana przede wszystkim na budowanie długofalowej współpracy. Szerokie zastosowanie pozwala tworzyć kompleksowe rozwiązania na różnych poziomach w pracy organizacji z poziomu pracownika jak i lidera.

Kontakt w sprawie szkolenia

10 + 8 =