Jak wspierać uczniów w procesie uczenia się?

Najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości jest kompetencja uczenia się przez całe życie. Jak wspierać uczniów w ich procesie uczenia się na kolejnych etapach edukacyjnych ? Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy zainteresowani są rozwojem własnego warsztatu pracy. Uczestnicy pracują w oparciu o trzy bloki tematyczne: cele i efekty, język korzyści, motywacja i wsparcie.
Dynamika pracy warsztatowej została oparta na metodach aktywizujących, które uczestnicy poznają poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Treści szkolenia:

9

Jak komunikować uczniom po co się uczą? Metoda sytuacyjna

9

Jak komunikować cele i oczekiwane efekty? Kostki edukacyjne

9

Refleksja i jej znaczenie w procesie uczenia się. Metaplan

9

Komunikacja i jej znaczenie perswazyjne. Edutainment

9

Jak sprawić aby lekcja była ciekawa? Proksemika/Mapa mentalna

9

Postawa nauczającego i uczącego. Demonstracja

9

Relacje indywidualne i grupowe. Demonstracja – akwarium

9

Informacja zwrotna. Praca z perspektywą

9

Zaangażowanie i odpowiedzialność. Metoda JIGsaw

UWAGA!

Realizujemy szkolenia z zakresu:
Metody Projektu dla wszystkich typów szkół
Metody problemowej PBL
Metody uczącej przez odkrywanie IBSE

Kontakt w sprawie szkolenia

9 + 10 =