Motywacja i wpływ

W szkoleniu zostają wykorzystane wybrane zasady wpływu i techniki motywacyjne. Uczestnicy koncentrują się na nabywaniu umiejętności perswazyjnych z zakresu budowania relacji z uczniem oraz grupą, efektywnej komunikacji i projektowaniu struktury zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zestaw proponowanych działań został oparty na narzędziowni tutoringowej i coachingowej.

Treści szkolenia:

9

Jak budować relacje z uczniami? Znaczenie relacji w procesie perswazji

9

Zasady wpływu i ich pragmatyka w życiu szkoły

9

Drabina percepcji – wpływ emocji w procesie motywacji

9

Moc komunikacji: pytania wytrychy, parafraza i klaryfikacja, informacja zwrotna OSKAR

9

Kiedy pszczoły są spokojne robią dobry miód – introwersja i ekstrawersja

9

Język perswazji: argumentacja

9

Sacrum i Profanum: Autorytet nauczyciela

9

Narzędzia motywacji , czyli TU i TERAZ

9

Jak sprawić aby lekcja była interesująca?

Kontakt w sprawie szkolenia

12 + 15 =